Αρχική - Συχνές Ερωτήσεις
Σύνολο Ερωτήσεων: 4
 
Τι είναι το πολιτισμικό δίκτυο;
 
Στην παρούσα πιλοτική φάση το «Πολιτισμικό» Δίκτυο Αιθουσών αποτελείται από Δήμους τόσο στον Νομό Αττικής όσο και στον Νομό Θεσσαλονίκης. Στόχος του πιλοτικού έργου του πολιτισμικού δικτύου, είναι η μετάδοση των πολιτισμικών γεγονότων στο δίκτυο, με δυνατότητα πρόσβασης, πληροφόρησης και συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα στην πρωτεύουσα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Σε ποιους απευθύνεται;
 
Η επαφή των ελλήνων της επαρχίας και της ομογένειας με τα πολιτισμικά γεγονότα που διεξάγονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, είναι πρακτικά δύσκολη έως αδύνατη. Με το προτεινόμενο έργο παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης, πληροφόρησης και συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα στην πρωτεύουσα ή στην υπόλοιπη Ελλάδα σε όλους τους Έλληνες, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας στην ψηφιακή εποχή. Άμεσα ωφελούμενος είναι φυσικά ο μέσος Έλληνας πολίτης.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ενός φορέα που στο «Πολιτισμικό» Δίκτυο είναι:
  1. Να διαθέσει μια αίθουσα όπου θα γίνονται οι προβολές (πολιτιστικό-πνευματικό κέντρο), έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί κόσμος,
  2. Η αίθουσα να είναι εξοπλισμένη με προβολικό (projector), set top box (αποκωδικοποιητής), μικροφωνική εγκατάσταση.
Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός;
 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός συμμετοχής στο πολιτισμικό δίτκυο είναι:

  1. Μία (1) κεραία λήψης δορυφορικού σήματος
  2. Ένα set top box (αποκωδικοποιητής δορυφορικού σήματος)
  3. Ένας projector
  4. Μικροφωνική Εγκατάσταση
 
  1  από 1 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007