Αρχική - Ανακοινώσεις - Λεπτομέρειες Ανακοίνωσης
Εγκατάσταση στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' καθώς και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  - 20/07/2007 
 
Στα πλαίσια του έργου αποφασίστηκε να γίνει εγκατάσταση δορυφορικού εξοπλισμού τόσο στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' όσο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προκειμένου να συμμετάσχουν  στο πολιτισμικό δίκτυο του «Δ». Στις 20/07/2007 προγραμματίστηκε η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στα δυο προαναφερθέντα σημεία. Αναλυτικά ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε είναι: Μια δορυφορική κεραία λήψης και ένας αποκωδικοποιητής (USB Card) στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος' και μια δορυφορική κεραία λήψης και ένας αποκωδικοποιητής (Set-Top-Box) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών . Μετά το τέλος της εγκατάστασης έγιναν οι απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του συστήματος και στα δυο σημεία.
  από τον: Administrator

 
Designed & Developed By Net Media Lab Of NCSR "Demokritos", Athens 2007