Αρχική - Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
METΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εγκρίνει από το Ακαδημαϊκό έτος 1995-96 την ίδρυση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην "Κλινική Ψυχολογία".

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών-ειδικών σε θέματα Κλινικής Ψυχολογίας. Δηλαδή, σε μεθόδους πρόληψης και αξιολόγησης-διάγνωσης με ψυχοτεχνικά μέσα, καθώς και σε μεθόδους παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που παρουσιάζουν ψυχικές δυσλειτουργίες και διαταραχές.  
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο: metap2.pdf 
Προκήρυξη ΜΠΣ Σχολικής Ψυχολογίας 2012 
Δείτε πρόσφατη ανακοίνωση του Τομέα και σχετικό αρχείο στα "Μεταπτυχιακά Προγράμματα" και στην "Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη - Γενικά Έγγραφα" 
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο:  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" 
"Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Σχολική Ψυχολογία, καθώς και η σύνδεση της θεωρίας, της έρευνας και των παρεμβάσεων στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών‐ειδικών στη Σχολική Ψυχολογία με κύριο έργο τη διάγνωση, πρόληψη και ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής παιδιών και εφήβων, την ψυχοπαιδαγωγική συμβουλευτική με τους διδάσκοντες‐εκπαιδευτικούς και τους γονείς καθώς και την προαγωγή της μάθησης, της ψυχική υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα". 
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το αρχείο: Doc1.pdf 
  1  of 1   
Σχεδιασμός-Υλοποίηση Net Media Lab of NCSR "DEMOKRITOS" Αθήνα 2005